Bure IT/InfoMedia förvärvar 45 procent av aktierna i Carlstedt Research & Technol

Bure IT/InfoMedia förvärvar 45 procent av aktierna i Carlstedt Research & Technology AB Bure IT/InfoMedia som ingår i Investment AB Bure har förvärvat 45 procent av aktierna i Carlstedt Research & Technology AB (CR&T). CR&T är ett av Sveriges mest kompetenta företag inom datavetenskap och datorteknik. Omsättningen för 1996 uppgick till 15 MSEK med god lönsamhet. För Bure IT/InfoMedia innebär förvärvet en förstärkning inom högt kvalificerade IT-konsulttjänster. CR&T grundades 1994 av 9 forskare från olika tekniska universitet och arbetar med produktutveckling och konsultverksamhet kring ett antal väl definierade teknikområden inom datalogi och datorvetenskap. Företaget är baserat i Göteborg och har 18 anställda. Inom de närmaste tre åren förväntas CR&T att expandera kraftigt. Bures andel kommer efter förvärv och nyemission att uppgå till 45 procent. Resterande 55 procent ägs fortsättningsvis av personalen. Bure erhåller även option att förvärva ytterligare aktier i CR&T. Förvärvet medför att den tidigare delägaren Prosolvia utträder som ägare ur CR&T. "CR&T förstärker med sin höga kompetens Bure på ett mycket intressant sätt," säger Ulf Ivarsson, chef Bure IT/InfoMedia. "Det finns stora samarbetsfördelar med våra övriga IT-konsultföretag som med CR&T kan genomföra högt kvalificerade uppdrag i högre utsträckning än tidigare". CR&T är huvudsakligen specialiserat inom områdena datakommunikation och säkerhet, formella metoder, programspråk, kompilatorteknik, operativsystem och datorsystemarkitektur. Kunderna utgörs huvudsakligen av internationella utvecklingsintensiva företag i Sverige. "Som en del i det nätverk Bure IT/InfoMedia utgör får vi bra förutsättningar att fortsätta utveckla CR&T och vi ser stora samarbetsmöjligheter med andra företag inom nätverket som t ex Guide och Communicator," säger Staffan Truvé, VD på CR&T. Bure IT/InfoMedia etablerades 1996 som ett självständigt affärsområde inom Investment AB Bure. Verksamheten bedrivs idag inom områdena IT-tjänster och Informationstjänster. I affärsområdet ingår också Bures innehav i Scribona på 46,6 procent av kapitalet och 60,9 procent av rösterna. Göteborg den 28 juli 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Chef Bure IT/InfoMedia 031-335 76 35 alt 070-591 28 95 Staffan Truvè, VD CR&T 031-701 42 00 alt 070-593 38 85 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031-335 76 51 alt 070-835 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970728 CR&T.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar