Bure IT/InfoMedia förvärvar Salcom Communication

Bure IT/InfoMedia förvärvar Salcom Communication tillsammans med Salcomledningen Bure IT/InfoMedia har tillsammans med VD Claes Nilsson i Salcom Communication AB förvärvat företaget från Olivetti. Salcom är ett av Sveriges ledande företag inom design och försäljning av datanätverk. Omsättningen för 1996 proforma uppgick till 235 MSEK med en god lönsamhet. I samband med förvärvet har Salcom förvärvat distributören AXNet AB som har agenturen för Axis produkter i Sverige och Danmark. Salcom Communication är ledande i Sverige inom systemintegration av nätverk. Tillsammans med produkter från marknadens ledande aktörer erbjuder Salcom ett omfattande tekniskt kunnande inom nätverk. Kunder består främst av större företag och organisationer. Antalet anställda uppgår till 56 varav drygt hälften är konsulter. Bure förvärvar inledningsvis 39 procent av företaget. Efter nyemission under våren 1997 kommer ägarandelen att uppgå till 51,5 procent. Övriga aktier kommer fortsättningsvis att ägas av Salcomledningen. De nya ägarnas bedömning är att förutsättningar finns för att marknadsnotera Salcom inom ett till två år. "Salcom kommer att utgöra en hörnsten för vår verksamhet inom IT-tjänster," säger Ulf Ivarsson, chef för Bure IT/InfoMedia."Salcoms kunnande inom internet- och intranetlösningar har flera gemensamma beröringspunkter med våra övriga IT-företag vilket kommer att skapa betydande affärsmöjligheter och synergier". Salcoms VD Claes Nilsson var innan Salcom förvärvades av Olivetti, en av ägarna till bolaget. Med förvärvet går därmed företaget tillbaka till en av sina ursprungliga ägare. "Målsättningen är att Salcom skall bli en ledande Nordisk leverantör av internet- och intranetlösningar," säger Claes Nilsson, VD för Salcom. "Salcom är idag utomordentligt väl positionerat för att nå detta mål. Med Bure som ägare får vi en finansiell styrka samtidigt som vi får del av det kunskapsnätverk som finns i Bure IT/InfoMedia och inom Buresfären." I samband med Bure och Salcomsledningens förvärv förvärvar Salcom distributören AXNet. AXNet kommer att komplettera Salcoms verksamhet med väletablerade distributionskanaler för kvalificerade nätverksprodukter. Leverantörer är Axis, Ascend och Epson. Antalet anställda uppgår till 14. "Med AXNet får vi en mycket konkurrenskraftig kombination av kompetens, tjänster och ledande leverantörer," säger Claes Nilsson. Marknaden för internet- och intranet är fragmenterad och i mycket hög tillväxt. Allt fler företag och organisationer använder sig av webteknologin för både intern och extern kommunikation. För 1997 beräknas marknaderna för kommunikationsprogramvara och hårdvara växa med knappt 70 procent. För konsulttjänster uppskattas motsvarande siffra till drygt 60 procent. Salcom kommer att ingå i Bure IT/InfoMedia som är ett affärsområde inom Investment AB Bure. Andra ingående företag är Guide Datakonsult, Communicator, Citat Mediaproduktion och Adapt Information Systems. I affärsområdet ingår också Bures 49,9-procentiga innehav i Scribona. Stockholm den 26 februari 1997 Investment AB Bure (publ) Salcom Communication AB För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, chef Bure IT/InfoMedia 031 - 335 76 35 Claes Nilsson, VD Salcom Communication 08 - 630 50 00 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970226itsalcom.doc)

Dokument & länkar