Bure IT/InfoMedia förvärvar UDAC från Uppsala universitet

Bure IT/InfoMedia förvärvar UDAC från Uppsala universitet stärker positionen inom IT-tjänster Bure IT/InfoMedia som ingår i Investment AB Bure har förvärvat hela verksamheten i IT-konsultföretaget UDAC - Uppsala Datacentral. Företaget som varit en självständig enhet vid Uppsala universitet erbjuder tjänster till kunder främst inom offentlig verksamhet, bl a inom hälso- och sjukvårdsområdet. Omsättningen för 1996 proforma uppgick till cirka 72 MSEK med ett resultat på 5 MSEK. UDAC startade 1965 som en enhet för datadrift inom Uppsala Universitet. Sedan flera år har verksamheten utvecklats mot ren IT-konsultverksamhet med kunder inom både offentlig och privat sektor. UDAC har idag verksamhet inom tre områden: Hälso- och sjukvård, datakommunikation samt personaladministration. "UDAC har visat på en stark utveckling både vad gäller teknik och kompetens inom sina verksamhetsområden," säger Ulf Ivarsson, chef Bure IT/InfoMedia. "UDAC blir en mycket viktig del i vårt område för IT-tjänster, speciellt inom IT för vård och omsorg." Hälso- och sjukvårdsverksamheten inom UDAC består framförallt av produkter för vårdadministration, tidbokning och konsulttjänster för kundspecifika system. I framtiden kommer konsultdelen att bli allt viktigare. Samma gäller för personaladminstration där konsultverksamheten är omfattande vid sidan om egenutvecklade produkter för personal- och löneadministration. Inom datakommunikation utvecklas och implementeras nätlösningar samt Internet- och intranetapplikationer. Här finns också s k datorhotell med drift av datasystem. "Som en del i det nätverk Bure IT/InfoMedia utgör har vi stora möjligheter att ytterligare utvecklas inom samtliga våra områden," säger Lars-Elve Larsson, VD för UDAC. "Bures kunskaper inom hälso- och sjukvård blir en viktig komponent i vår framtida växt inom vårdområdet men även inom både personaladminstration och datakommunikation. Vi ser stora möjligheter att utvecklas väl tillsammans med andra företag inom Bure IT/InfoMedia, som Salcom, Guide, Communicator och Adapt". Bure IT/InfoMedia etablerades 1996 som ett självständigt affärsområde inom Investment AB Bure. Verksamheten bedrivs idag inom områdena IT-tjänster, Informationstjänster och via innehavet i Scribona (42,5 procent av kapitalet och 54,5 procent av rösterna). Efter förvärvet av UDAC omsätter företagen inom IT-tjänster och Informationstjänster tillsammans cirka 900 MSEK. Scribona som konsolideras sedan 1 mars 1997 hade 1996 en omsättning på cirka 6,6 miljarder. Förvärvet av UDAC är villkorat av regeringens godkännande. Beslut i frågan väntas under sommaren. Göteborg den 18 juni 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Chef Bure IT/InfoMedia 031 - 335 76 35 Lars-Elve Larsson, VD UDAC 018 - 18 77 00 Hans Eric Melin, Investor relations Bure 031 - 335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970618itudac.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar