Bure marknadsledare inom radiologi i Norge

Bure marknadsledare inom radiologi i Norge förvärvar Fredrikstad Röntgeninstitutt AS Bure Hälsa och Sjukvård AB stärker sin position inom privatproducerad radiologi i Norge genom att förvärva Fredrikstad Röntgeninstitutt AS. Bures verksamhet inom radiologi i Norge uppgår därmed till cirka 100 MSEK. Fredrikstad Röntgeninstitutt, med verksamhet i Fredrikstad och Moss, omsätter ca 30 MSEK och utför årligen 85 000 röntgenundersökningar på uppdrag av primärvården, privatpraktiserande läkare och offentliga sjukhus. Tidigare i år har Bure Hälsa och Sjukvård förvärvat Tönsberg Röntgeninstitutt med dotterbolaget Norsk Röntgeninstitutt samt Majorstuen Röntgeninstitutt. Den sammanslagna verksamheten inom radiologi uppgår därmed till cirka 100 MSEK. Bure Hälsa och Sjukvårds verksamhetsområde Diagnostik får i och med förvärvet en årsomsättningstakt på 580 MSEK. Bures satsning på radiologi ger en positiv effekt på resultatet för Diagnostik, som även driver laboratorierörelse i Sverige, Norge, Danmark och Polen. "Vi har nu etablerat oss inom flera områden inom norsk hälso- och sjukvård och räknar med en fortsatt tillväxt i takt med att andelen privat vårdproduktion ökar", säger Per Båtelson VD för Bure Hälsa och Sjukvård AB. " Fredrikstad Röntgeninstitutt kompletterar tidigare förvärv mycket väl när det gäller möjligheter till erfarenhetsutbyte och administrativ samordning", säger direktör Orwar Gustafsson, ansvarig för röntgenverksamheten inom Bure Hälsa och Sjukvård AB. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 2,4 miljarder kronor och ca 3 000 medarbetare. Göteborg 21 december 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Orwar Gustafsson, direktör, Bure Hälsa och Sjukvård, 08-21 92 15, 070-590 94 50 Hans Olav Almaas, landschef Bure Hälsa och Sjukvård, Norge, +47 23 10 04 40 Saila Horttanainen, informationschef, Bure Hälsa och Sjukvård, 031-335 76 72 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00290/bit0002.pdf

Dokument & länkar