Bure och Picker Institute bildar gemensamt bolag

Vårdkvalitet i fokus - Bure och Picker Institute bildar gemensamt bolag Bure Hälsa och Sjukvård investerar i ett joint venture med The Picker Institute, Boston. Bolaget får namnet Picker Europe Ltd och kommer att bedriva undersökningar om patienternas uppfattning om vårdkvalitet, inledningsvis i Sverige, Storbritannien och Schweiz. The Picker Institute grundar sig på arbete utfört på Harvard Medical School och har idag bl a det amerikanska hälsoministeriet som uppdragsgivare. "Denna samverkan är ett genombrott för oss. Nu har vi tillgång till en metod som både beställare och utförare av vårdtjänster aktivt kan använda i syfte att utveckla och förbättra vårdkvaliteten. Metoden fokuserar på de dimensioner som patienterna upplever som viktigast, men som traditionellt sällan ingår vid mätningar av vårdkvalitet" säger Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård. Bure Hälsa och Sjukvård arbetar för närvarande med The Picker Institute på sju svenska sjukhus. Projektet genomförs tillsammans med Spri, Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsinstitut, och ger läkare, sjuksköterskor, sjukhusledning och landstingens vårdbeställare ett redskap för att bättre föra in patienternas perspektiv i utvecklingen av vården. Genom Pickers databas har man även tillgång till internationellt jämförelsematerial om patientupplevd kvalitet - en viktig källa vid upphandling och uppföljning av vårdtjänster utförda av såväl offentliga som privata vårdgivare. "När vi talar om vårdkvalitet, måste vi komma ihåg att patienterna, på många sätt, är de som bäst kan tala om för oss om de får den vård de behöver, säger Susan Edgman-Levitan, VD i The Picker Institute i Boston. "Sjukvård handlar inte bara om effektivitet och ekonomi, vilket ofta präglar debatten idag, utan framför allt om vård och omsorg om människor som försöker leva med sina sjukdomar. The Picker Institute arbetar med undersökningar om patientupplevd kvalitet och utbildning i syfte att införliva patientperspektivet vid utförande och ledning av sjukvård. Institutet grundades för tio år sedan. Det nybildade bolaget, Picker Europe Ltd, har sitt säte i London. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure. Bure Hälsa och Sjukvård driver verksamhet inom områdena specialistsjukvård, äldreomsorg, företagshälsovård, medicinsk service och distribution av sjukvårdsprodukter. Affärsområdet har en omsättningstakt på drygt 2 miljarder och ca 2 800 anställda. För ytterligare information, kontakta gärna: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård, +44 31 35 76 35 Susan Edgman-Levitan, VD The Picker Institute, Boston +1 617 667 2388 Thomas Delblanco, ordf The Picker Institute, Boston +1 617 667 3992 Flemming Rosleff, t f VD Picker Europe, London +46 708 446 231

Prenumerera

Dokument & länkar