Bure säljer 26 procent av sitt innehav i Troponor AB

Bure säljer 26 procent av sitt innehav i Troponor AB Investment AB Bure avyttrar 26 procent av sitt innehav i Troponor AB, som är Sveriges ledande leverantör av utrustning till sågverksindustrin. Köpare är Carl Bennet AB, som också förvärvar övriga aktieägares innehav av 34 procent av bolaget. Därmed blir Carl Bennet AB ägare av sammanlagt 60 procent av Troponor AB. Investment AB Bure kvarstår som ägare av 40 procent av bolaget. Som en följd av avyttringen kommer Bure att skriva ned aktieinnehavet i Troponor med 34 miljoner kr vilket påverkar Bures substansvärde med 62 öre per aktie. "Vi har fått till stånd en bra industriell lösning för bolaget och känner oss mycket nöjda med den nya ägarstrukturen, säger Per-Henrik Berthelius ansvarig för affärsområde Bure Investeringar" Göteborg den 10 mars 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per-Henrik Berthelius, affärsområdesansvarig 031-335 76 46 Bure Investeringar Fredrik Sanell, Investor Relations 031-335 76 51

Prenumerera

Dokument & länkar