Bure säljer aktieinnehavet i Västsvenska Bygge och Bostad

Bure säljer aktieinnehavet i Västsvenska Bygge och Bostad - fortsatt renodling av investeringsverksamheten Investment AB Bure har avyttrat sitt innehav på 44 procent i Västsvenska Bygge och Bostad Intressenter AB (VBI). Köpare är företagsledningen i VBI. Försäljningen innebär ytterligare ett steg i renodlingen av Bures investeringsverksamhet. Efter avyttringen ägs VBI av företagsledningen och av Förvaltnings AB Framtiden. Västsvenska Bygge och Bostad har under Bures ägarperiod utvecklats till ett renodlat byggföretag. Framförallt har dotterbolaget GEAB under de senaste åren expanderat genom att kompletterande verksamheter har införlivats, men också genom en stärkt marknadsposition. "Bure har medverkat till att möjliggöra en privatisering av bolaget som nu kan fortsätta att utvecklas till ett konkurrenskraftigt byggföretag med en engagerad företagsledning," säger Ole Johansson, Investment AB Bure. Bures verksamhet är idag inriktad på områdena Bure Hälsa och Sjukvård, Bure IT/InfoMedia och Bure Investeringar. Som led i denna fokuseringsstrategi har flera avyttringar gjorts vilket också lett till att Bure Utveckling i sin nuvarande form, som deklarerades i niomånaders-rapporten, kommer att avvecklas till årsskiftet. Göteborg 17 december 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ole Johansson, Investment AB Bure 031 - 35 76 35 Bengt Persson, VD Västsvenska Bygge och 031 - 748 15 00 Bostad Intressenter AB Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961217VBI.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar