Bure säljer delar av innehavet i BT Industries

Bure säljer delar av innehavet i BT Industries - gör reavinst på 117 MSEK Investment AB Bure har sålt 1 000 000 aktier i BT Industries av ett totalt innehav på 1 372 000 aktier. Försäljningen innebär en realisationsvinst på 117 MSEK. Bure förvärvade 1994 16 procent av BT Industries inom ramen för Nordic Capital. Bolaget börsintroducerades under Bures medverkan i december 1995. Kvarvarande innehav har ingått i Bures kapitalförvaltning. Genom försäljningen gör Bure en realisationsvinst uppgående till 117 MSEK. Återstående innehav om 372 000 aktier motsvarar ett innehav på 1,9 procent i BT Industries. Göteborg den 18 februari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 35 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970218säljerBT.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar