Bure säljer innehavet i Skåne-Gripen

Bure säljer innehavet i Skåne-Gripen -medverkar till industriell strukturaffär Investment AB Bure har sålt samtliga aktier i Skåne-Gripen till Skanskakoncernen. Köpeskillingen uppgår till 880 MSEK och medför en ökning av substansvärdet med knappt 4 kronor per Bureaktie. Bure stöder Skanskas avsikt att samtidigt lämna ett offentligt erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Skåne-Gripen. Bures ägande i Skåne-Gripen motsvarar 29,2 procent av kapitalet och 47,8 procent av röstetalet. Den överenskomna köpeskilling på 880 MSEK innebär att Bure realiserar en vinst på 150 MSEK. Bures substansvärde ökar med drygt 200 MSEK vilket motsvarar 3,75 kronor per Bureaktie. "Skåne-Gripen kommer med sina ledande positioner inom golv, kök och industritak att få en tydlig roll i Skanskas satsning inom byggmaterialområdet" säger Bures verkställande direktör Roger Holtback."Vi ser denna affär som en betydelsefull och strukturellt riktig industriell lösning som stärker svensk byggmaterialindustris internationella position." Bure har under det senaste året aktivt drivit och deltagit i utvärderingen av olika handlingsalternativ för Skåne-Gripen. Målet har varit att tydliggöra värdena i Skåne-Gripens tre affärsområden. Att försäljningen sker nu beror framförallt på att Bure funnit en lösning som gynnar samtliga parter. Göteborg den 10 juni 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Roger Holtback 031-357635 Ulf Ivarsson 031-357635 Hans Eric Melin, investor relations 031-357651 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (960610skanegripen.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar