Bure säljer Malmöhus Invest AB

Bure säljer Malmöhus Invest AB - led i renodling av investeringsverksamheten. Investment AB Bure säljer Malmöhus Invest AB till Industrifonden. Försäljningen innebär en renodling av verksamheten som ett led i Bures fokuseringsstrategi i vilken områdena Hälsa och Sjukvård och IT/InfoMedia är centrala delar. Malmöhus Invest investerar i teknikbaserade företag både i tidiga och mogna stadier. Företaget har varit verksamt sedan 1979. Affärsidén är att som minoritetsägare tillföra kapital och kompetens. Sedan 1994 har bolaget varit ett helägt dotterbolag till Bure Utveckling AB. "Med försäljningen av Malmöhus Invest tar vi ett ytterligare steg mot en renodling av vår verksamhet" säger Roger Holtback, VD för Investment AB Bure. "Vi koncentrerar oss nu på Hälsa och Sjukvård och IT/InfoMedia samt området Investeringar, som investerar i större rörelsedrivande företag. Därmed får de mindre investeringsbolagen en allt mindre roll i vår verksamhet". "Vi har under längre tid sökt efter en lämplig ny ägare till Malmöhus Invest" säger Ole Johansson, VD för Bure Utveckling. " Vi är övertygade om att Industrifonden är den långsiktiga och ansvarsfulla ägare som kan fortsätta att driva Malmöhus Invest i den anda vi själva gjort. Göteborg den 29 oktober 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ole Johansson, VD Bure Utveckling 031-35 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961029malmohusinvest.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar