Bure satsar på IT för hälso- och sjukvård

Bure satsar på IT för hälso- och sjukvård - bildar gemensamt bolag med Frontec Investment AB Bures affärsområde Bure IT/InfoMedia har tillsammans med Frontec bildat Adapt Information Systems AB. Det nya bolaget blir verksamt inom IT- stöd för vård och omsorg. I bolaget ingår Frontecs tidigare verksamheter inom vårdområdet. Adapt Information Systems verksamhet kommer att inriktas mot aktivt IT-stöd i vårdprocesser. Genom befintlig programvara, metoder och verktyg från Frontec får bolaget en väletablerad bas för fortsatt utveckling. Adapt Information Systems tar också över befintliga kundavtal och marknader som är förknippade med den överförda affärsverksamheten. Det nya bolaget, som initialt får en omsättning på ca 35 MSEK, kommer att ägas till 60 procent av Bure och till 40 procent av Frontec. Ledningen placeras i Göteborg. "Adapt Information Systems representerar ett nytänkande och blir det första riktiga IT-företaget för hälso- och sjukvårdssektorn." säger Ulf Ivarsson, chef för Bure IT/InfoMedia. "Företaget ligger väl i linje med Bure IT/InfoMedias strategi, där vi nu stärker vårt engagemang inom IT-konsulting". "Vårdsektorn har länge präglats av försiktighet när det gäller användandet av nya IT-system och det har saknats leverantörer" säger Båge Berglund, VD för det nya bolaget. " Med Adapt skapar vi något nytt. Kombinationen av Bures kunskap inom hälso- och sjukvård och Frontecs IT-kunnande kommer att ge kunden betydande fördelar". "I Investment AB Bure har vi hittat en partner som har det kunnande och de resurser som behövs för att satsa på utveckling av nya produkter och bättre lösningar för vårdsektorn," säger Bengt Wallentin, VD i Frontec. Den svenska marknaden för IT-system inom sjukvården uppgår till en årlig volym om ca 1000 MSEK. Till det kommer en europeisk marknad, där behoven bedöms väl så stora som i Sverige. Detta gör att internationalisering av Adapt Information Systems kommer att vara prioriterad. Bure IT/InfoMedia är idag verksamt inom IT-konsulting, Mediaproduktion och Informationstjänster. Bildandet av Adapt Information Systems är villkorat av Konkurrensverkets medgivande. Göteborg den 8 november 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Affärsområdesansvarig IT/InfoMedia 031-35 76 35 Sune Fogelström, vvd Frontec AB 08-470 21 80 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961108bureadaptfrontec.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar