Bure satsar vidare på hälsa och sjukvård

Bure satsar vidare på hälsa och sjukvård: - eget koncept för äldrevård i Norden Bure Hälsa och Sjukvård fortsätter sin satsning inom äldrevård genom förvärv av äldrevårdsförtaget Vennersborg AS, Oslo, samt en specialbyggd anläggning för vård- och trygghetsboende i Göteborg, Fiskebäck. - Målet är att inom en femårsperiod i ett nordiskt perspektiv bli ledande inom högkvalitativ och differentierad äldrevård. Vår strategi är att utveckla egna fullvärdiga koncept för äldrevård, säger Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård. - I Vennersborg har vi hittat en partner som kan driva Bures norska äldrevårdssatsnig utifrån en gemensam verksamhetsidé. Bure har valt att inte konkurrera om de kortsiktiga kommunala kontrakten, utan satsar på egenutvecklade koncept i långsiktig samverkan med uppdragsgivarna. Efter förvärven får Bure Hälsa och Sjukvårds affärsområde Äldrevård en omsättning på 130 miljoner kronor och ca 360 medarbetare. Utöver de aktuella förvärven bedrivs idag verksamhet i Linköping, Norrköping och Malmö: inriktningen är äldrevård i specialbyggda anläggningar med individuell anpassning, hög kvalitet och tillgång till specialistkompetens. Äldreboendet i Fiskebäck, Göteborg är den första anläggningen som helt byggs upp i Bures regi. Den skall drivas enligt eget koncept för vård, omsorg och service, och erbjuda vårdboende för 89 personer samt 21 lägenheter för sk trygghetsboende. Lägenheterna för vårdboende skall erbjudas kommunen, medan bostäderna för trygghetsboende erbjuds äldre personer som vill ha möjlighet att bo kvar också om/när det uppstår behov av vårdinsatser. I anslutning till boendet skall finnas all service och kompetens som den äldre behöver i varierande grad. Vennersborg A/S, Norge bildades 1989 med syfte att utveckla nya tjänster inom äldrevård. Idag driver bolaget Sandvika Vest utanför Oslo med över 100 lägenheter för vård- och trygghetsboende. Omsättningen uppgår för närvarande till 13 miljoner kronor, men flera projekt av liknande karaktär kommer att starta inom de närmaste två åren. Bure Hälsa och Sjukvård äger i Norge även sjukvårdskoncernen Volvat med en omsättning på ca 275 miljoner kronor samt laboratorieföretaget Norlab som omsätter 16 miljoner kronor. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på 2,2 miljarder kronor och ca 3 000 medarbetare. Göteborg den 10 juni 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Saila Horttanainen, informationschef Bure Hälsa och Sjukvård, tel +46 31 335 76 72 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (980610 Bure satsar.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar