Bure synliggör värden genom notering av Guide Konsult

Bure synliggör värden genom notering av Guide Konsult Genom börsnotering av Guide Konsult på Stockholms Fondbörs O-lista synliggör Investment AB Bure substansvärde om drygt 4 kr per aktie. Bures innehav av 34 procent av Guide Konsult är bokfört till 88,5 MSEK och har idag ett börsvärde på 314 MSEK. Därmed synliggörs övervärde om 225 MSEK för Bure. I samband med ägarspridningen inför börsnoteringen av Guide Konsult sålde Bure 442 200 aktier, vilket ger en realisationsvinst under andra kvartalet om 23,1 MSEK. Under första kvartalet erhöll Bure utdelning om 11,6 MSEK från Guide Konsult. Göteborg den 27 maj 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Finanschef 031-335 76 41 Fredrik Sanell, IR 031-335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (980527 GuideNot.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar