Bure tackar ja till Framfabs bud

Bure tackar ja till Framfabs bud Investment AB Bure har idag beslutat att acceptera Framfabs erbjudande till aktieägarna i Guide Konsult AB om att för varje 10-tal aktier i Guide teckna 3 aktier i Framfab. " - Bures innehav i Guide hade vid Framfabs bud ett värde av ca 400 MSEK. Sedan dess har kursutvecklingen i Guide varit mycket positiv. Den snabba kursutvecklingen har gjort att Guideaktien fått en oproportionerlig vikt i Bures portfölj och därför har vi valt att sälja en del av vårt innehav. Under innevarande år har vi därför avyttrat 868 000 aktier med en sammanlagd reavinst om 344 MSEK. De Guideaktier som Bure avser att byta till Framfabaktier, kommer att motsvara en ägarandel av 3 procent i Framfab. Marknadsvärdet på detta innehav uppgick med gårdagens aktiekurs till 771 MSEK" säger Roger Holtback VD och koncernchef i Investment AB Bure. Göteborg den 21 januari 2000 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman Informationsdirektör 031-335 76 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar