Bure utnyttjar option i Media Metrix/Relevant Knowledge

Bure utnyttjar option i Media Metrix/Relevant Knowledge - stärker positionen i USA:s ledande webmätningsföretag Bure InfoMedia har genom utnyttjande av en option ökat innehavet i amerikanska Media Metrix/Relevant Knowledge. Bolaget bildades genom en fusion av Relevant Knowledge och branschkollegan Media Metrix . Bolaget är nu USA:s största företag inom mätning av Internetanvändning med bl a registrering av websidors besöksfrekvens. I Norden marknadsförs produkterna av Sifo Groups bolag, Sifo Interactive Media som också ingår i Bure InfoMedia. Den nu genomförda investeringen uppgår till 2 MUSD vilket ger en total ägarandel om 3 procent i bolaget. Bure gick i juli 1998 in som delägare i det amerikanska webmätningsföretaget Relevant Knowledge. Därefter fusionerades bolaget med branschkollegan Media Metrix som verkar i samma segment. Det nya bolaget är nu USA:s klart ledande företag inom mätning av Internettrafik och användning av webben. Bolaget är under snabb fortsatt tillväxt. Omsättningen 1998 beräknas uppgå till cirka 8 MUSD. För 1999 förväntas omsättningen öka betydligt. Media Metrix/Relevant Knowledge har samlat en panel omfattande mer än 40 000 personer med en speciell programvara installerad i sina datorer. Programmet registrerar hur användaren beter sig på nätet vilket sedan kan matchas mot demografiska data. Kundbasen utgörs av mer än 250 företag inom infomediabranschen som bl a annonsörer, mediaförmedlingsföretag och webproducenter. "Investeringen i Relevant Knowledge och därefter Media Metrix/Relevant Knowledge har gett Bure InfoMedia ett försteg inom mätning av webanvändning vilket blir en allt viktigare komponent i såväl mediebevakning som utveckling av nya interaktiva medier och affärer," säger Ulf Ivarsson, ansvarig för Bure InfoMedia. "Med ökningen av innehavet stärker vi engagemanget ytterligare vilket inte minst är viktigt i vår fortsatta marknadsföring av företagets tjänster i Norden". Bure InfoMedia ingår som ett av fem affärsområden i Investment AB Bure. Verksamheten sker inom områdena: Informationstjänster, Mediatjänster och Dokumenthantering. Göteborg den 14 december 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson, Affärsområdesansvarig InfoMedia 031-335 76 35 Knut Leman, Informationsdirektör 031-335 76 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/14/19981214BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar