Bure Vård & Omsorg AB säljer 91 procent av aktierna i GLF Tandverket AB till Prak

Bure Vård & Omsorg AB säljer 91 procent av aktierna i GLF Tandverket AB till Praktikertjänst Bure Vård & Omsorg AB säljer 91 procent av GLF Tandverket AB till Praktikertjänsts dotterbolag Svenska Medent AB. GLF Tandverket AB driver fyra tandvårdskliniker i Göteborg och beräknas 1997 att omsätta cirka 25 miljoner. GLF Tandverket bedriver privat tandvård i Göteborg. Verksamheten omfattar fyra kliniker varav en fungerar som privattandläkarnas jourklinik. "För att besitta tillräcklig kraft att utveckla nya produkter och hänga med i den tekniska utvecklingen samt vinna stordriftsfördelar i inköp, administration och marknadsbearbetning krävs allt större verksamhetsvolymer. Storleken på BVO´s nuvarande tandvårdsverksamhet bedöms därför som otillräcklig för att på ett framgångsrikt sätt klara framtida krav på utveckling," säger Sture Ericsson, VD i Bure Vård & Omsorg. "Genom att låta Praktikertjänsts dotterbolag Svenska Medent AB ta majoritetsägandet i GLF Tandverket AB skapas en mycket kraftfull tandvårdsverksamhet. Praktikertjänsts tandvårdskunnande och omfattande tandvårdsverksamhet i landet gör att vår verksamhet kan möta framtiden med tillförsikt" säger Sture Ericsson. "Affären är strategiskt intressant för oss ur tre aspekter. Dels kommer vår mångåriga erfarenhet från kostnadseffektiv privat tandvård väl till pass när vi nu ska bedriva tandvård på entreprenad. När det gäller barntandvård breddar vi vårt kompetensområde och ser även det som ett intressant fält att utveckla inom den privata vården. Förvärvet av verksamheten vid Polhemsplatsen ligger också helt i linje med våra intentioner att skapa ett specialistcentrum i Göteborg" säger Gösta Jedberger, VD i Praktikertjänst. Bure Vård & Omsorg är ett dotterbolag till Bure Hälsa och Sjukvård. Verksamheten omfattar äldrevård, uthyrning av vårdpersonal samt friskvårdsanläggningen Hagabadet i Göteborg. Försäljningen av Tandverket är ett steg i att fokusera verksamheten på kärnverksamheten. Praktikertjänst AB är ett producentkooperativ som ägs av 2 200 privata tandläkare, läkare, sjukgymnaster, tandtekniker och psykoanalytiker/terapeuter med mottagningar över hela landet. Bolaget omsätter cirka 4 miljarder kronor per år och har drygt 10 000 anställda. I koncernen finns även ett antal dotterbolag och delägda bolag inom Svenska Medent AB som samtliga erbjuder tjänster inom privat vård och omsorg. Den 3 september 1997 För ytterligare information kontakta: Sture Ericsson, VD Bure Vård & Omsorg AB 031-83 08 00 Roland Thörnroos, VD Svenska Medent AB 08-789 37 64 Magnus Nilsson, Praktikertjänst Göteborg 0705-18 83 08 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970903bvotandverket.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar