Bureägda Citykliniken får kvalitetsutmärkelse

Bureägda Citykliniken i Lund får kvalitetsutmärkelsen "Svensk Hälso- och Sjukvård 1999" Citykliniken i Lund, som ingår i Bure Hälsa och Sjukvård, har av Landstingsförbundet fått "Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård 1999". Utmärkelsens syfte är att lyfta fram och visa goda exempel på hur man kan arbeta med kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården. "Denna utmärkelse är ett bevis på att privatproducerad sjukvård lever upp till och ofta överträffar högt ställda kvalitetskrav från patienter, medarbetare och huvudmän", säger leg läk Olle Zelmerlöw, VD i Svenska Cityklinikerna AB. Domarkommittén skriver i sin motivering: Citykliniken i Lund har i sin organisation lyckats skapa en stark kundfokusering där lättillgänglighet är ett honnörsord. Medarbetarna ges stora befogenheter och adekvat kompetensutveckling för att tillgodose patientbehov. Engagemanget är stort hos medarbetarna som visar en stor entusiasm för sitt arbete. I detta avseende är Citykliniken ett föredöme. Landstingsförbundets instrument, QUL, baserar sig på SIQ:s Utmärkelsen för Svensk Kvalitet. QUL-instrumentet vänder sig till all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, oavsett driftsform. Målet är att ständigt åstadkomma förbättringar för patienterna. Svenska Cityklinikerna AB startade 1982 och har idag verksamhet på flera platser i Skåne och Halland. 1998 gjordes 220 000 patientbesök på Cityklinikerna, vilket motsvarar 5 procent av den privatproducerade sjukvården i Sverige. Sedan 1997 ingår Cityklinikerna i Bure Hälsa och Sjukvård, som driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 3 miljarder kronor och ca 3400 medarbetare. Företaget är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Göteborg den 27 maj 1999 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Olle Zelmerlöw, VD Svenska Cityklinikerna 046-35 05 30 Saila Horttanainen, informationschef, Bure Hälsa och Sjukvård 031-335 76 72 mobil: 0706-22 76 06 http://www.citykliniken.se http://www.bure.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00380/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar