Bureägda Simonsen förvärvar Textilia Tvätt och Textilservice AB från Stockholms läns landsting och tecknar ett femårigt

Bureägda Simonsen förvärvar Textilia Tvätt och Textilservice AB från Stockholms läns landsting och tecknar ett femårigt kontrakt Simonsen Sverige AB, som ingår i Bure Hälsa och Sjukvård, expanderar sin produktförsörjning inom svensk sjukvård med 75 MSEK på årsbasis genom förvärv av Textilia Tvätt och Textilservice AB från Stockholms Läns Landsting. Samtidigt har ett femårigt försörjningskontrakt tecknats, med möjlighet till två års förlängning. Med förvärvet kommer Simonsen på årsbasis att omsätta ca 650 MSEK och ha drygt 700 anställda. Förvärvet är ett steg i Simonsens strategiska expansion av fullservicekonceptet One-Stop , varigenom kunderna får leverans av en rad förnödenheter samt textilier/tvätt från en enda leverantör. Konceptet inkluderar logistik, elektronisk handel och en rad tjänster med syftet att sänka kundernas kostnader och öka deras möjligheter att fokusera på sin huvudverksamhet. "Vi leder utvecklingen mot ett helt nytt koncept för försörjning av förbrukningsvaror," säger Ulf Jungberg, verkställande direktör i Simonsen. "Förvärvet av Textilia Tvätt och Textilservice utgör dels en strategisk etablering i Stockholmsregionen, dels innebär det en möjlighet för Simonsen att nå nya kundgrupper." Simonsens kunder finns inom såväl hälso- och sjukvården, hotell och industri. Verksamheten baseras på fleråriga avtal med kunderna där försörjningen av förbrukningsvaror utkontrakteras. Förvärvet sker per den 1 januari 1999 och kommer att påverka Simonsens resultat positivt från och med samma år. Omsättningen i Simonsen uppgår efter förvärvet till ca 650 msek. Antalet anställda uppgår till ca 700. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på drygt 2,3 miljarder kronor och ca 3 000 medarbetare. Göteborg den 20 oktober 1998 Simonsen Sverige AB (priv) För mer information kontakta: Ulf Jungberg, VD Simonsen Sverige AB +45-43555507, 0705-127900 Saila Horttanainen, informationschef Bure Hälsa och Sjukvård 031-335 76 72 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00240/textila.doc

Dokument & länkar