Bures ledning köper Bureaktier

Bures ledning köper Bureaktier Ledande befattningshavare och delar av övrig personal i Investment AB Bure med dotterbolag har sammanlagt förvärvat 110 000 aktier i Investment AB Bure. Aktierna har handlats över Stockholms Fondbörs till gällande dagskurs under oktober månad. Göteborg den 25 oktober 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Ekonomi- och finansdirektör 031-35 76 35 Hans Eric Melin, Informationsansvarig 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961025bureaktier.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar