Bures reavinst i Sifo Group 448 MSEK

Bures reavinst i Sifo Group 448 MSEK D. Carnegie har idag utnyttjat den köpoption som Bure utfärdat om 600 000 B-aktier i Sifo Group. Den totala realisationsvinsten av den sammanlagda avyttringen av 6 100 000 B-aktier uppgår därmed till 448 MSEK. Göteborg den 16 mars 2000 Investment AB Bure (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00640/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar