Bures substansvärde ökar med 2 SEK per aktie genom börsintroduktion av Karlshamns

Bures substansvärde ökar med 2 SEK per aktie genom börsintroduktion av Karlshamns - Bure säljer hälften av innehavet i Karlshamns Investment AB Bure har sålt 770 478 aktier i Karlshamns av ett totalt innehav på 1 576 890 aktier. Realisationsvinsten uppgår till 47 MSEK. Totalt synliggörs i Bure ett värde på 112 MSEK genom noteringen av Karlshamns vilket motsvarar ett substansvärdestillskott på 2 SEK per aktie. 1994 förvärvade Bure 8 procent av Karlshamns inom ramen för Nordic Capital. Vid börsintroduktionen av Karlshamns har värdet på aktien satts till 93 SEK vilket innebär att Bures substansvärde ökar med 112 MSEK motsvarande 2 SEK per aktie. I samband med den pågående noteringen säljer nu Bure knappt hälften av innehavet. Genom försäljningen gör Bure en realisationsvinst uppgående till 47 MSEK. Återstående innehav motsvarar 4 procent i Karlshamns och ett marknadsvärde på f n 75 MSEK. Investeringar gjorda genom Nordic Capital ingår i Bure Investeringar. Göteborg den 29 maj 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 35 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970529karlshamns.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar