Chematur Engineering får godkännande av order på 300 MSEK

Chematur Engineering får godkännande av order på 300 MSEK Indiens regering ger tillstånd till MDI-anläggning Chematur Engineering som är ett helägt dotterbolag till Investment AB Bure har slutit avtal med Hindustan Organics Chemicals om uppförandet av en kemisk processanläggning i Rasayani i Indien. Kontraktet som uppgår till drygt 300 MSEK har godkänts av den indiska regeringen och förväntas att träda i kraft under sommaren 1997. Det tecknade avtalet omfattar uppförandet av en s k MDI-anläggning som framställer råvara för tillverkning av hårdplast som bl a används i bilindustrin. Anläggningen som kommer att vara delägd av Chematur Engineering får en kapacitet på 20 000 ton per år. Kontraktet uppgår till 300 MSEK och träder i kraft under förutsättning att ett slutgiltligt finansieringsförslag godkänns av parterna. "Den växande marknaden i Indien är mycket viktig för oss," säger Stig Fagerström, VD i Chematur Engineering. "MDI-anläggningen är den första i sitt slag i Indien och ger oss därmed goda meriter för vår fortsatta tillväxt i Asien". Chematur Engineerings åtagande innefattar bas- och detaljkonstruktion, leverans av nyckelutrustningar samt stöd under uppbyggnaden. Sedan tidigare uppför Chematur Engineering en anläggning för TDI i Bombay. Chematur Engineering ingår i Bure Investeringar. Verksamheten omfattar utveckling och försäljning av know-how, processer och uppförande av anläggningar till kemisk processindustri. Moderbolaget som är baserat i Karlskoga har ca 100 anställda. Försäljningen sker nästan uteslutande till kunder utanför Sverige, framförallt i Asien och USA. 1996 omsatte Chematur Engineering 515 MSEK med ett resultat på 20 MSEK. Göteborg den 21 mars 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Stig Fagerström, Chematur Engineering 0586 - 64 100 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031 - 35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970321chematurindien.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar