Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Bure har minskat sitt innehav med 300 000 aktier i Provobis Hotel och Restauranger AB. Bures ägarandel uppgår därefter till 4,55 procent av rösterna och 5,8 procent av kapitalet. Göteborg den 17 december 1998 Investment AB Bure (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar