Försäljningar under januari

Försäljningar under januari ger Bure ett resultattillskott på ca 290 MSEK Idag har Scribona träffat avtal om försäljning av kontorsvarukedjan Svanströms med en realisationsvinst på ca 165 MSEK före skatt. Investment AB Bure äger 51 procent av kapitalet och 64 procent av rösterna i Scribona och konsoliderar därmed bolaget. Detta innebär att resultatet av avyttringen också påverkar Bures resultat. Tillsammans med försäljningen av innehavet i Fritidsresor kommer dagens försäljning att ge Bure ett resultattillskott på ca 290 MSEK före minoriteter och skatt, vilket kommer att redovisas under första kvartalet 1998. "Bures resultat för första kvartalet 1997 uppgick till 333 MSEK före minoriteter och skatt. Med dessa två försäljningar kommer föregående års kvartalsresultat att överträffas", säger Roger Holtback VD och Koncernchef i Investment AB Bure. Göteborg den 7 januari 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, Informationsdirektör Investment AB Bure 031-335 76 75 Hans Ljungkvist, Ekonomi- och Finansdirektör Investment AB Bure 031-335 76 41

Prenumerera

Dokument & länkar