InnovationsKapital ny delägare i Firedoor

Innovationskapital ny delägare i Firedoor - säkrar snabb expansion av ny datasäkerhetslösning Göteborg 28 oktober 1998 - Vencapfonden Innovationskapital har genom en riktad nyemission förvärvat 15 procent av aktierna i svenska IT-säkerhetsföretaget Firedoor. Firedoor var tidigare helägt av CR&T som stått bakom hela utvecklingen av produkten och som kvarstår som majoritetsägare. Med Innovationskapital som delägare får Firedoor en god finansiell plattform och tillgång till ett omfattande kontaktnät i Europa och USA både på kund- och ägarsidan. Firedoor är samlingsnamnet på en produktfamilj inom nätverkssäkerhet. Lösningen gör det möjligt att skydda nätverk mot inkräktare även om denne tagit sig in innanför företagets brandvägg. Så kan tillgängligheten också begränsas internt och ge personer olika tillgång till information beroende på deras behörighet. Med Innovationskapital som delägare väntas nu expansionen accelerera ordentligt. - Med Innovationskapital får vi en finansiell bas för en snabb expansion men också ett helt ovärderligt kontaktnät. Deras erfarenhet av IT-marknaden och den amerikanska vencapmarknaden kommer att vara mycket viktig i vår fortsatta expansion, säger Staffan Hillberg, VD för Firedoor. De första prioriteringarna som görs är nyrekryteringar. Firedoor som bolagiserades så sent som i juni 1998 kommer vid årsskiftet att ha rekryterat 12 personer. Vid slutet av 1999 skall 30-40 personer arbeta i bolaget och ett kontor i USA skall vara etablerat. Företaget räknar med att nå break-even år 2001. - Lyckas vi skapa den snabba tillväxt vi planerat kan Firedoor bli en mycket bra affär. Det finns inga liknande produkter på marknaden och behovet är stort, inte minst inom intern säkerhet som är ett alldeles för stort och otillräckligt löst problem i många företag. Att produkten är utvecklad i CR&T borgar dessutom för en hög kvalitet, säger Staffan Ingeborn, VD i Innovationskapital. - Vår uppgift blir nu inte minst att skapa fortsatta finansiella förutsättningar, vilket i praktiken kommer betyda ytterligare ägarspridningar, företrädesvis i USA, fortsätter Staffan Ingeborn. Firedoor ersätter inte etablerade produkter som brandväggar och VPN (Virtual Private Networks) utan tjänar istället som ett viktigt komplement som tidigare inte funnits på marknaden. Det unika i produkten är dess skalbarhet och modulära design vilket gör den flexibel och ekonomisk. Användaren får en mycket finkornig säkerhet med bibehållen hög funktionalitet vilket gör att säkerhetssystemet blir tillförlitlig och används ordentligt. De största köparna av IT-säkerhetssystem är idag fortfarande företag med mycket kritisk information i sina system. - Våra främsta kunder finns idag inom försvarsindustrin och i universitetsvärlden. Vi ser dock en tydlig tendens till att fler och fler företag förstår hur viktig deras information är och hur viktigt det är att skydda den mot intrång. Att majoriteten av dataintrången sker internt gör att flera vill ha en lösning som Firedoor, säger Staffan Hillberg. Efter ägarspridningen kommer Innovationskapital att ha 15 procent, CR&T 77 procent och ledning och personal 8 procent. Dessutom har ett optionsprogram utarbetats för hela personalen. Innovationskapital är en vencapfond. Investorerna är 6:e AP-fonden, Investment AB Bure, S-E-Bankens utvecklingsstiftelse, Volvo Tehnology Transfer och Chalmersinvest samt Teknikbro-stiftelserna i Lund och Linköping. I portföljen finns nu 11 bolag inom framförallt information science och health care. För mer information kontakta: Staffan Hillberg, VD Firedoor 031-701 42 55, 0708-36 59 44 staffan.hillberg@firedoor.se Staffan Ingeborn, VD Innovationskapital 031-335 75 58, 0705-83 14 34 staffan.ingeborn@innkap.se Staffan Truvé, VD CR&T 031- 701 42 85, 0705-93 38 85 truve@carlstedt.se Mer information och bildmaterial finns också på: www.firedoor.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar