Investment AB Bure har minskat sitt innehav med 572 000 B-aktier i Provobis

Investment AB Bure har minskat sitt innehav med 572 000 B-aktier i Provobis Hotel & Restauranger AB. Bures ägarandel uppgår därefter till 7,7 procent av röster och 9,8 procent av kapital. Göteborg den 16 juli 1998 INVESTMENT AB BURE (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar