Investment AB Bure tillsätter Human Resource Manager

Investment AB Bure tillsätter Human Resource Manager Den 18 november förstärks Bures ledning med Eva Mark i en nyinrättad befattning som Human Resource Manager. Eva kommer närmast från Bohuslandstinget där hon varit personaldirektör. Som Human Resource Manager kommer Eva bl a att ansvara för utbildningsfrågor, personal- utveckling, och ledarrekrytering. Policies för t ex belöningssystem kommer också att ligga inom ramen för befattningen. Eva kommer att ingå och verka i moderbolagets organisation och ansvara för koncerngemensamma frågor inom personalområdet. Eva kommer dessutom att delta i ledningsarbetet inom IT/InfoMedia och Hälsa och Sjukvård. Eva Mark har arbetat med personalfrågor i flera olika verksamheter. Innan hon började som personaldirektör i Bohuslandstinget var hon personalchef för ASG Region Väst. Innan dess har Eva under en längre tid arbetat med personalfrågor på S-E-Banken i Göteborg. Göteborg den 18 november 1996 Investment AB Bure (publ) Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (961118HRMeva.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar