Ledarskifte i Nova Medical

Ledarskifte i Nova Medical - Bure satsar vidare på röntgendiagnostik Till ny VD och koncernchef för Nova Medical AB, som svarar för området medicinsk diagnostik inom Bure Hälsa och Sjukvård, har utsetts civ ing Bengt Belfrage. Nova Medical är Sveriges ledande laboratoriekoncern med 500 anställda och 400 mkr i omsättning Bengt Belfrage har tidigare varit verksam som bl a chef för forskning och utveckling i Provendor/Procordiagruppen (1986-1991) och vice VD och chef för affärsområdet Bio-Lab i Pharmacia Biotech (1991-1997). Bure Hälsa och Sjukvård gör också en särskild satsning på utveckling av röntgendiagnostik. - Den snabba tekniska utvecklingen mot digital bildhantering öppnar nya möjligheter till kvalitetsförbättringar och rationellare drift av röntgenverksamhet, säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. Till chef och ansvarig för röntgensatsningen inom Bure Hälsa och Sjukvård har utsetts tekn dr Orwar Gustafsson, f n VD i Nova Medical AB. Orwar Gustafsson kommer också att ansvara för den fortsatta utvecklingen av Nova Medicalgruppens internationella verksamhet. Idag finns laboratorier även i Danmark och Polen. Bengt Belfrage och Orwar Gustafsson tillträder sina nya befattningar den 1 februari 1998. Göteborg den 30 januari 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård AB 031-335 76 65 Bengt Belfrage, VD Nova Medical AB 0705-16 32 45 Orwar Gustafsson, Direktör Bure Hälsa och Sjukvård AB 0705-90 94 50 Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure. Bure Hälsa och Sjukvård driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Affärsområdet har en omsättningstakt på 1,9 miljarder kronor och ca 2 800 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar