Ny chef för Bure Sjukvård

Ny chef för Bure Sjukvård Till ny ansvarig för Bure Hälsa och Sjukvårds verksamhetsområde Sjukvård har utsetts Bibbi Carlsson. Bure Sjukvård är den ledande privata vårdgivaren av öppen- och slutenvård med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Örebro, Skåneregionen samt i Oslo. "Förstärkningen av ledningskapaciteten skall ses mot bakgrund av vår fortsatta expansion i Norden", säger Per Båtelson, VD på Bure Hälsa och Sjukvård. Bibbi Carlsson har tidigare arbetat bl a som sjukhusdirektör i nio år, varav drygt sju år på Mölndals Sjukhus (1990-96) och två år på Sandvikens Sjukhus (1987-89). Sedan juni-96 är hon VD för Göteborgsregionens lokaltrafik och Bohustrafiken. "Det skall bli spännande att vara med och utveckla den privata utförarrollen, som jag anser vara ett viktigt komplement till den offentligt drivna sjukvården. Jag ser med stor glädje fram emot att återigen få arbeta med sjukvårdsfrågor", säger Bibbi Carlsson. Bibi Carlsson är även ledamot i landstingsförbundets domarkommitté, QUL, för utdelning av "Utmärkelsen svensk kvalitet i hälso- och sjukvård". Bland styrelseuppdragen finns Göteborgs Universitet, Arbetslivsinstitutet och Lundby Sjukhus. Hon har vidare medverkat som sakkunnig i vägvalsutredningen (1988-89) och prioriteringsutredningen, "Vårdens svåra val", (1992-95). Bibbi Carlsson tillträder sin tjänst i mitten av augusti. Hon efterträder Mats Brodin, som i fortsättningen kommer att ansvara för Bures satsning på demensvård. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på 2,2 mdr SEK och ca 3 000 medarbetare. Göteborg den 4 maj 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Saila Horttanainen, informationschef, Bure Hälsa 0706-22 76 06 031-335 76 72 och Sjukvård Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (980504 chefsjukvård.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar