Ny ledningsgrupp blir stor ägare i Länia Textil

Ny ledningsgrupp blir stor ägare i Länia Textil - Länia Textil byter namn till Wash-IT Gruppen En ny ledningsgrupp under ledning av VD Ulf Jungberg har tillsatts i Länia Textil. Företaget som tidigare var en del av Länia AB byter samtidigt namn till Wash-IT Gruppen. Den nya ledningsgruppen kommer efter optionslösen att äga 45 procent av bolaget. I samband med tillsättandet av den nya ledningen går Bure, enligt en principöverenskommelse med Örebro Läns Landsting i juni 1996, in som minoritetsägare till 45 procent. I samband med att Bure Hälsa och Sjukvård i juni 1996 förvärvade Länia Material AB tecknades en överenskommelse om att Bure även skulle investera i Länias textilverksamhet som ändrat firma till Wash-IT Gruppen. Wash-IT Gruppen bedriver tvätteriverksamhet för såväl offentliga som privata kunder. Investeringen sker via nyemission om 5 MSEK. Övriga aktier ägs för närvarande av Örebro Läns Landstings Förvaltnings AB och den nya ledningsgrupp som efter optionslösen kommer att äga 45 procent av bolaget. "Vi har stort förtroende för den nya ledningen och deras arbete att skapa en ny större aktör inom tvätteribranschen säger Per Båtelson, VD för Bure Hälsa och Sjukvård. "Wash-IT Gruppen har stora likheter med vår egen verksamhet inom distribution av sjukvårdsprodukter och såväl tillväxt- som lönsamhetspotentialen är stor". "Det kommer att bli både spännande och utmanande att bygga upp en ny betydande aktör inom tvätteriområdet" säger Ulf Jungberg, ny VD i Wash-IT Gruppen. I samband med att Wash-IT Gruppen får nya ägare utökas företaget efter förvärv av Textilservice-N i Torup av Landstinget Halland. Efter förvärvet omsätter Wash-IT Gruppen ca 65 MSEK, vilket utgör en plattform för en fortsatt expansion. Totalmarknaden i Sverige för tvätteriverksamhet uppgår till ca 2 miljarder kronor. Under 1996 delades det ursprungliga Länia AB upp i Länia Material och Länia Textil. Bures engagemang inriktar sig främst på Länia Material som är fokuserat mot distribution av sjukvårdsprodukter. Bures ägarandel uppgår till 70 procent. Syftet är att bygga upp en stark aktör i utvalda delar av Sverige för inköp och distribution av sjukvårdsprodukter till både den offentliga och icke-offentliga vården. Göteborg den 3 februari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson, VD Bure Hälsa och Sjukvård AB 031-35 76 65 Ulf Jungberg, VD Wash-IT Gruppen 040-12 79 00 Sören Gunnarsson, landstingsstyrelsens ordförande, ÖLL 019-15 70 00 Hans Eric Melin, Investor relations Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970203ledningsgrupplania.doc)