Ny medicinsk chef inom Bure Hälsa och Sjukvård

Ny medicinsk chef inom Bure Hälsa och Sjukvård Till medicinsk chef för Bure Hälsa och Sjukvårds radiologiverksamhet har utsetts doktor Hans Lindgren, specialist i diagnostisk radiologi och f n överläkare vid röntgenkliniken på S:t Görans sjukhus. Hans Lindgren har varit verksam vid S:t Görans sjukhus sedan 1991, där han bl a är ansvarig för ultraljudsdiagnostik och för röntgenklinikens kvalitetsarbete. Dessförinnan har han bland annat arbetat vid röntgenavdelningarna vid Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus. Lindgren är ledamot av styrelsen för Stockholms Läkarförening. Hans Lindgren tillträder sin tjänst den 10 januari 1999. Bure Hälsa och Sjukvård har under hösten etablerat sig som ledande aktör inom radiologi i Norge. Verksamheten drivs genom bolagen Majorstuen Röntgeninstitutt samt Tönsberg Röntgeninstitutt med dotterbolaget Norsk Röntgeninstitutt. Lindgren kommer att ha det övergripande medicinska ansvaret för verksamheterna. Bure Hälsa och Sjukvård ingår i Investment AB Bure och driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 2,4 miljarder kronor och ca 3000 medarbetare. Göteborg den 17 december 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Orwar Gustafsson, Direktör, 08-21 92 15 Bure Hälsa och Sjukvård Mobil: 070-590 94 50 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00160/bit0002.pdf

Dokument & länkar