Ny verkställande direktör i Previa

Ny verkställande direktör i Previa Arne Ekvall blir ny VD i Previa AB som ingår i Bure Hälsa och Sjukvård AB. Han efterträder Göran Willner som övergår till uppgifter inom område Affärsutveckling inom Bure Hälsa och Sjukvård. Arne Ekvall är ekonomie doktor och har omfattande erfarenhet från tjänstesektorn. Sedan 1987 har han bedrivit konsultverksamhet i egen regi med inriktning på bl a företagsförvärv och ledning av både privata och offentliga organisationer. Previa är Sveriges ledande arbetshälsovårdskedja. Omsättningen 1996 väntas uppgå till drygt 500 MSEK. Som styrelseledamot i Previa är Arne Ekvall väl förtrogen med företagets verksamhet. Närmast kommer Arne Ekvall från en befattning som tf VD i flygbolaget Air Operations of Europe AB. Göran Willner som framgångsrikt genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete av Previa under 1995/96 tillträder den 16 januari en ny befattning inom Bure Hälsa och Sjukvård med uppgifter inom området Affärsutveckling. Previa ingår i Bure Hälsa och Sjukvårds affärsområde Arbetshälsovård. Övriga affärsområden är Medicinsk Service, Specialistsjukvård och Äldrevård. Bure Hälsa och Sjukvård fortsätter under 1997 sin snabba expansion. Under två år har omsättningen ökat från ca 100 MSEK till idag drygt en miljard. Göteborg den 13 januari 1997 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Per Båtelson VD Bure Hälsa och Sjukvård 031-35 76 35 Arne Ekvall, VD Previa AB 08-723 90 00 Hans Eric Melin, Investor Relations Bure 031-35 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (970113nyvdprevia.doc)

Prenumerera

Dokument & länkar