Optionsprogram till anställda i Bure

Optionsprogram till anställda i Bure 6:e AP-fonden har utfärdat 547 000 optioner till 38 anställda i Bure. "- Syftet med programmet är att främja de anställdas delaktighet och engagemang i Bure, som nu genomför en koncentration och renodling till IT, InfoMedia och "den nya ekonomin". Denna kraftsamling kommer på ett tydligare sätt att exponera Bures stora värden" säger Peter Sandberg, VD i 6:e AP-fonden. Optionerna har en löptid om ca 2,4 år och varje option ger rätt att köpa en Bureaktie. Berörda personer har förvärvat mellan 1 000 och 75 000 optioner vardera. För varje option erläggs 5:30 kronor. Slutdagen för optionerna är den 30 maj 2002 och optionerna ger rätt att köpa Bureaktier till en kurs om 63:80 kronor. Optionspremierna har fastställts i enlighet med marknadsvärdering utförd av Handelsbanken Markets. Göteborg den 19 januari 2000 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Hans Ljungkvist, Finansdirektör, Bure 031-335 76 35 Håkan Bohlin, Investment Manager, 6:e AP fonden 031-741 10 20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/19/20000119BIT00460/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar