Planerade rapporteringsdagar för 1998

Planerade rapporteringsdagar för 1998 - Bokslutskommuniké 20 februari - Bolagsstämma 26 mars - Kvartalsrapport 29 april - Halvårsrapport 27 augusti - Niomånadersrapport 5 november Göteborg den 5 februari 1998 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Knut Leman, Informationsdirektör, Investment AB Bure 031-335 76 75 Fredrik Sanell, Information och IR, Investment AB Bure 031-335 76 51

Prenumerera

Dokument & länkar