Salcom köper Finternet

Salcom förvärvar samtliga aktier i det finska nätverksföretaget Finternet OY. Finternet utvecklar och bygger avancerade nätverk för kommuner och näringsliv. Tillsammans med produkter från ledande leverantörer erbjuder Finternet ett omfattande tekniskt kunnande inom nätverk. Beräknad omsättning för 1998 uppgår till ca 20 MSEK. Salcom är ett av Sveriges ledande företag inom design och försäljning av datanätverk. Förvärvet ligger helt i linje med Salcom och Bures konsekventa satsning inom den kunskaps- och tjänsteintensiva delen av IT-branschen i Norden. Claes Nilsson, VD på Salcom: " Finternet har en kompetens som både matchar och kompletterar vår egen. Kunskap och erfarenhet om den senaste tekniken är mycket god i Finland. Dessutom blir Finternet ett naturligt brohuvud för expansion på de snabbväxande marknaderna i Östeuropa". Osmo Mäenpää, VD på Finternet: "För oss betyder affären att vi får tillgång till nya resurser och förstärkt kompetens, något som kommer att hjälpa oss och våra kunder att växa ännu snabbare." De tidigare ägarna av Finternet kvarstår i ledningen. Salcom som efter förvärvet omsätter ca 500 mkr har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Linköping, Lund, Köpenhamn och nu Helsingfors. I Salcom ingår sedan tidigare Salcom Communication AB och AxNet AB. Salcom Communication är en av Sveriges ledande system- och nätverksintegratörer. AxNet är verksamt som distributör av produkter inom nätverk och periferiutrustning. Salcom ingår i Investment AB Bures affärsområde IT/InfoMedia tillsammans med Guide Konsult, Dimension, Erda, CR&T, Citat Mediaproduktion, UDAC samt Scribona. Stockholm den 1:e juli 1998 Salcom AB För mer information, kontakta; Claes Nilsson, VD på Salcom, 08 - 630 50 00 Robert Erlandsson, Ekonomidirektör på Salcom, 08 - 630 50 00 www.salcom.se

Prenumerera

Dokument & länkar