Simonsen förvärvar grossistföretaget Sjuma AB

Simonsen förvärvar grossistföretaget Sjuma AB Simonsen Sverige AB, som ingår i Bure Hälsa och Sjukvård, utökar nu sin verksamhet genom att förvärva Sjuma AB, ett grossistföretag inom sjukvårdsmaterial. Sjuma har en årlig omsättning på 20 MSEK. Förvärvet är ett steg i Simonsens strategiska expansion av produktdivisionen som marknadsför ledande varumärken och fokuserar sin verksamhet mot ett antal utvalda specialområden, t ex kirurgi. "Med detta förvärv ökar vi inriktningen mot en stark produkt- och konceptutveckling samtidigt som vi förstärker vår rikstäckande säljkår. Vi höjer också kompetensen i produktdivisionen och kan därmed möta kundens krav på hög teknisk kompetens, kvalificerad service och hög leveranssäkerhet " säger Ulf Jungberg, VD i Simonsen. Sjuma, som har 20 års erfarenhet som grossist i sjukvårdsbranschen, är specialiserat på att leverera och bygga upp nyckelfärdiga mottagningar till privatläkare, företagshälsovårdscentraler, vårdhem m m. Sjuma är också specialiserat på medicintekniska produkter såsom EKG-apparater och Spirometrar (lungfunktionstest). Företaget var först i Sverige med att lansera bl a datoriserade EKG- och Spirometri-utrustningar i mitten av 80-talet till den öppna vården. Simonsen är uppdelat i två marknadsdivisioner: OneStop®-divisionen - leverantörsneutral partner inom förbrukningsmaterial till sjukvård via elektroniskt handel - samt produktdivisionen. Verksamhet finns i Sverige och Danmark. Med förvärvet kommer Simonsen på årsbasis att omsätta drygt 700 MSEK och ha drygt 650 anställda Simonsen ingår i Bure Hälsa och Sjukvård som driver verksamhet inom områdena sjukvård, äldrevård, arbetshälsovård, diagnostik samt materialförsörjning. Bure Hälsa och Sjukvård har en årsomsättningstakt på ca 3 miljarder kronor och ca 3400 medarbetare. Företaget är etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Polen. Göteborg den 27 maj 1999 Simonsen Sverige AB (priv) För mer information kontakta: Ulf Jungberg, VD Simonsen Sverige AB 0705 -12 79 00 Istvan Jerkovics, VD Sjuma AB 040 - 22 45 00 Saila Horttanainen, informationsansvarig, Bure Hälsa och Sjukvård 031 - 335 76 72 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00070/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00070/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar