Simonsen förvärvar MA-depå och Textilservice från Landstinget i Värmland och tecknar fleråriga kontrakt

Simonsen förvärvar MA-depå och Textilservice från Landstinget i Värmland och tecknar fleråriga kontrakt @ Simonsen Sverige AB expanderar sin One-Stop - och textilverksamhet inom svensk sjukvård med ca 110 MSEK på årsbasis genom förvärv av MA-depå och Textilservice från Landstinget i Värmland. Samtidigt har ett fyra- respektive femårigt försörjningskontrakt tecknats avseende MA-depå och Textilservice, med möjlighet till två respektive ett års förlängning. Med förvärvet kommer Simonsen på årsbasis att omsätta ca 750 MSEK. Förvärven är ett steg i Simonsens strategiska expansion av @ fullservicekonceptet One-Stop , varigenom kunderna får leverans av en rad förnödenheter samt textilier/tvätt via en enda kanal. Konceptet inkluderar elektronisk handel, logistik, produktanskaffning och en rad tilläggstjänster med syftet att sänka kundernas kostnader och öka deras möjligheter att fokusera på sin huvudverksamhet. "-Vi leder utvecklingen mot ett helt nytt koncept för försörjning av förbrukningsvaror," säger Ulf Jungberg, verkställande direktör i Simonsen. "- Förvärven av Landstinget i Värmlands MA-depå och Textilservice är en mycket positiv fortsättning på denna utveckling. Vidare innebär den storlek vi nu @ uppnått att samarbetet mellan One-Stop -verksamheten och leverantörerna kan utvecklas närmare." @ One-Stop - och Tvättdivisionens kunder finns inom hälso- och sjukvården, hotell och industri. Verksamheten baseras på fleråriga avtal med kunderna där försörjningstjänsten avseende en rad förnödenheter utkontrakteras. De förvärvade verksamheterna tillträds den 6 mars år 2000 och kommer att påverka Simonsens resultat positivt från och med samma år. Omsättningen i Simonsen uppgår efter förvärven till ca 750 MSEK. Göteborg den 17 november 1999 Simonsen Sverige AB (priv) För mer information kontakta: Ulf Jungberg, VD Simonsen Sverige AB+45-43 55 55 07, 0705-12 79 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/17/19991117BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar