Ulf Ivarsson chef för Bure IT/InfoMedia

Ulf Ivarsson chef för Bure IT/InfoMedia - Stärkt fokusering på Strategiska affärsområden Ulf Ivarsson, 35 år, har utsetts till chef för Bures affärsområde IT/InfoMedia. IT/InfoMedia utgör, tillsammans med Hälsa och Sjukvård, Bures två prioriterade affärs- och investeringsområden. Bure IT/InfoMedia befinner sig i en intensiv uppbyggnadsfas inom tre prioriterade områden: IT-konsulting, informationstjänster och mediaproduktion. Målet är att inom vart och ett av segmenten bli en av de ledande aktörerna i Norden. Bure IT/InfoMedia utgörs för närvarande av en ägarandel om 49 procent i Scribona. Under hösten avses Citat Mediaproduktion och innehavet i IT- konsultföretaget Communicator att tillföras affärsområdet. Dessa ingår idag i Bure Utveckling. Ulf Ivarsson har arbetat i Bure sedan mars 1993, med ansvar för Corporate Finance och analys. Under det senaste året har Ulf Ivarsson svarat för uppbyggnaden av IT/InfoMedia och de investeringar som gjorts inom området. Göteborg den 19 september 1996 Investment AB Bure (publ) För mer information kontakta: Ulf Ivarsson 031-335 76 35 Hans Eric Melin, Investor Relations 031-335 76 51 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (960919ulfivarsson.doc)

Dokument & länkar