Sjöstedt och Schyman dominerar på Twitter, Sverigedemokraterna får minst genomslag

Stockholm, den 2 september 2014. Gudrun Schyman är det språkrör/partiledare som är mest aktiv på Twitter och har även flest följare. Trots det är det Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt som får störst genomslag med sitt twittrande. Sverigedemokraterna är det parti som får minst genomslag. Detta visar en ny studie från Burson-Marsteller, som analyserat över 45 000 tweets från de svenska riksdagspartierna samt Feministiskt Initiativ och deras respektive partiledare/språkrör.

Studien som är en del av den globala och årligt återkommande Twiplomacystudien, visar att samtliga svenska riksdagspartier är aktiva på Twitter, men att endast sex av de tio partiledarna eller språkrören har ett aktivt personligt konto. Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund har ännu inte kommit igång med twittrandet och Gustav Fridolins konto är inaktivt sedan en tid tillbaka.

Bland partierna har Socialdemokraterna flest följare, över 40 000. Längst ner i tabellen återfinns Sverigedemokraterna, med såväl lägst antal följare som lägst antal publicerade tweets. Bland partiledarna har Gudrun Schyman flest följare, över 70 000, minst följare har Miljöpartiets språkrör Åsa Romson med drygt 21 000.

”Att enbart titta på följarantalet säger emellertid inte så mycket om det faktiska genomslaget. Jimmie Åkesson har exempelvis näst flest följare, men hans tweets retweetas bara i genomsnitt 10 gånger. Detta kan jämföras med Jonas Sjöstedt, som har betydligt färre men mer aktiva följare. Sjöstedts tweets retweetas i snitt 19 gånger, ett större genomslag med andra ord, säger Gustav Dahlgren, ansvarig för digitala medier på Burson-Marsteller.

Jonas Sjöstedt är den partiledare som retweetats flest gånger, 26 563 totalt. Bland partierna är det Miljöpartiet som fått störst genomslag med 19 644 retweets. Sverigedemokraterna har svårast att få genomslag på nätverket med endast 2 602 retweets på deras 1127 skickade tweets. Tittar man på genomslag per tweet ligger dock Kristdemokraterna lägst vars tweets enbart retweetas i genomsnitt 4 gånger.

Feministisk Initiativ har senaste månaderna fått upp farten och uppvisar högst frekvens av samtliga partier. I genomsnitt twittrar Schymans parti nästan 29 gånger per dag, vilket är mer än tre gånger så ofta som tvåan Centerpartiet. 60 procent av dess tweets är dock retweets från andra användare, en teknik som även Schyman använder i nästan lika stor utsträckning.

Just frekvensen, det vill säga hur ofta man twittrar, och interaktionsnivån, det vill säga hur ofta man svarar på andras tweets eller nämner andra användare, skiljer sig mycket mellan partierna. Mest sociala är Centerpartiet där över hälften av tweetsen är svar till andra användare och i genomsnitt nio av tio tweets innehåller ett omnämnande av en annan användare. Sämst interaktionsnivå har Vänsterpartiet. Bland partiledarna är Göran Hägglund den mest sociala, nästan 70 procent av hans tweets är svar till andra användare och han nämner i snitt en användare per tweet.

”Vår studie visar att det råder stora skillnader mellan hur partierna och partiledarna använder sig av Twitter. Vissa har verkligen tagit till sig möjligheten att föra en direkt och personlig dialog med sina följare, medan andra använder nätverket som en megafon. Oavsett hur man väljer att använda sig av Twitter är det viktigt att, som alltid, ha en tydlig strategi och målsättning”, säger Gustav Dahlgren 

I en direkt fråga till partiledarna på Twitter svarar fem av sex att de hanterar sina konton och skriver sina tweets själva. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson svarade inte på frågan.

Flest Följare[1] Flest Retweets[2] Mest Social[3]
Partier Partier Partier
1. S - 40 406
2. M - 38 196
3. MP - 37 213 
1. MP - 19 664
2. S - 19 583
3. M - 19 467 
1. C
2. MP
3. KD 
Partiledare Partiledare Partiledare
1. Gudrun Schyman - 70 602
2. Jimmie Åkesson - 65 752
3. Göran Hägglund - 35 230
1. Jonas Sjöstedt - 26 563
2. Annie Lööf - 8 411
3. Göran Hägglund - 5 888 
1. Göran Hägglund
2. Åsa Romson
3. Gudrun Schyman


[1] Antal användare som följer kontot

[2] Totalt antal retweets från andra användare baserat på det senaste 3200 skickade tweetsen

[3] Interaktionsnivå baserat på genomsnittligt antal svar till och omnämnanden av andra användare på Twitter

För mer information, vänligen kontakta
Gustav Dahlgren
076-546 12 16
gustav.dahlgren@bm.com

Om studien
Twiplomacy (www.twiplomacy.com) är en årlig global studie av politiska ledare på Twitter som utförs av Burson-Marsteller, en ledande global PR- och kommunikationsbyrå. Studien syftar till att identifiera i vilken grad de politiska ledarna och deras institutioner använder Twitter och hur de knyter an till varandra på det sociala nätverket. Den svenska studien Twiplomacy – Svenska partier och partiledare har analyserat samtliga riksdagspartier inklusive Feministiskt Initiativ som gick starkt framåt i EU-parlamentsvalet i maj och tog plats i Europaparlamentet. Studien analyserar twitterprofilerna samt de senaste 3 200 tweetsen från respektive konto utifrån över 30 parametrar så som frekvens, interaktionsnivå, användning av hashtags och svarsfrekvens. Data är inhämtat den 18 augusti 2014.

Om Burson-Marsteller
Burson-Marsteller (www.burson-marsteller.se) grundades 1953 och är idag en av de ledande globala PR- och kommunikationsbyråerna. Genom kunskapsbaserad kommunikation erbjuds kunder ett strategiskt tänkande och genomförande av program inom ett komplett utbud av tjänster såsom PR, public affairs och digitala medier. Företaget är representerat genom 72 kontor och 87 partnerfilialer i sammanlagt 112 länder över sex kontinenter. Burson-Marsteller är en del av Young & Rubicam Group, ett dotterbolag till WPP (NASDAQ: WPPGY), ett av världens främsta konglomerat av byråer inom kommunikationstjänster. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar