Om oss

Business Region Göteborg AB är ett kommunalt bolag inom Göteborgs Stad. Bolaget ska i samverkan med Göteborgsregionens 13 medlemskommuner verka för en hög sysselsättning och ett differentierat näringsliv i regionen.