BSA inleder omfattande kampanj mot licensfusket

– Under oktober och november kommer Sveriges samtliga myndigheter, kommuner och landsting samt 4 000 privata företag att kontaktas.

Under en två månader lång kampanj kommer Business Software Alliance (BSA) att kontakta 4 800 chefer inom myndigheter, kommuner, landsting och privat näringsliv. Kampanjen inkluderar förutom brev med uppmaningen att genomföra en analys av nuvarande programvaruhantering, också personlig kontakt och uppföljning. Bakgrunden till kampanjen är Statskontorets kartläggning över de statliga myndigheterna som visade att endast 18 procent fullt ut hade säkerställt att de endast använder legala programvaror.

BSA:s kampanj är en uppföljning på det brev som Justitie- och Finansdepartementen den 29 maj skickade till cheferna på samtliga statliga myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen. Brevet innehöll en indirekt uppmaning till myndigheterna att följa de sju krav Statskontoret i sin raport (punkt 3.1.1) har angett för vad som anses vara grundläggande krav för en god hantering av programvarulicenser.

BSA ställer sig i allt väsentligt bakom dessa krav och genomför denna kampanj för att ta reda på hur arbetet fortskrider och för att erbjuda assistans till de myndigheter som är i behov av detta. I kampanjen ingår även uppvaktning av chefen för Ekonomistyrningsverket som under hösten överväger att ta med hanteringen av programvarulicenser i den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen).

– Statskontorets rapport grundas på en enkätundersökning som 153 myndigheter har besvarat. Vi kontaktar nu samtliga myndigheter men även kommunerna och landstingen, där vi tror att situationen är densamma. Inom det privata näringslivet vet vi från tidigare undersökningar, att vart fjärde program är en piratkopia. Därför gör vi även en satsning där och kontaktar 4 000 företag inom konsultbranschen, digital produktion och industriell konstruktion som slumpats fram över hela landet, säger John Hugosson, ordförande för BSA Sverige.

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt att situationen ser ut som den gör inom de statliga myndigheterna. De om några bör föregå med gott exempel för att bibehålla allmänhetens tilltro till den statliga förvaltningen. Genom att brista så flagrant i kontrollen sänds helt fel signaler till samhället, till näringslivet och till barn och skolungdomar i synnerhet. I ett första skede kommer vi att erbjuda rådgivning och stöd. Därefter, om situationen inte förändras till det bättre, kommer vi att tillgripa andra medel som revision och juridisk påtryckning, säger Agne Lindberg, juridiskt ombud för BSA Sverige.

Statskontorets rapport Statliga myndigheters hantering av programvarulicenser (2007:11) finns att läsa på: http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____3546.aspx

Prenumerera

Dokument & länkar