Sverige rankas nummer fyra i globalt index över IT-konkurrenskraft

– Storbritannien, Sverige och Danmark i topp i Europa

Sverige rankas som nummer fyra i världen i 2008-års index över konkurrenskraften inom IT-industrin. Jämfört med 2007-års sjundeplats, klättrar Sverige tre placeringar i indexet, bland annat beroende på ett bra företagsklimat, stora investeringar inom IT och en stark förmåga att vaska fram nya talanger till IT-industrin. Detta är några av slutsatserna i en ny studie som har genomförts av The Economist Intelligence Unit sponsrade av Business Software Alliance (BSA).

Studien, som genomförs för andra året i följd, utvärderar och jämför IT-industrins villkor i 66 länder för att avgöra i vilken utsträckning den möjliggör IT-sektorns konkurrenskraft. Även om de 20 största ekonomierna förblir desamma från förra året, så har nio länder avancerat och elva fallit ner i ranking. Tre länder bland dem i topp-fem är nya: Taiwan, Sverige och Danmark. De fem topprankade länderna i Europa är Storbritannien (nr 3), Sverige (nr 4), Danmark (nr 5), Nederländerna (nr 10) och Schweiz (nr 11).

– Det här årets index över IT-konkurrenskraften visar att ett lands ranking kan röra sig uppåt eller nedåt mycket snabbt. De lokala regeringarna och IT-industriernas förmåga att producera arbetstillfällen och en bättre livskvalitet genom IT påverkas starkt av hur de hanterar konkurrenskraftens sex drivkrafter. I Sverige har vi ett starkt företagsklimat och god förmåga att fostra nya IT-talanger, men vi måste bli ännu bättre på alla områdena för att behålla tätpositionen kommande år, säger John Hugosson, ordförande för BSA Sverige.

I studien framkommer att Sverige är som starkast inom affärsklimat, inom IT-investeringar med stora investeringar i R&D (Research & Development) i den privata sektorn, inom IT-infrastruktur och bredbandspenetration och inom den högre utbildningen som fungerar väl för att utveckla nya talanger till IT-industrin. Samtidigt finns områden där Sverige behöver förbättras, bland annat en aktivare statlig uppmuntran för utvecklingen av IT-industrin.

– Politiker och företagsledare behöver adressera alla upptänkliga faktorer som ligger till grund för konkurrenskraftiga IT-industrier. Få länder kan hoppas på att kunna bygga starka sektorer inom IT-produktion utan starka företagar- och juridiska miljöer, djupa pooler av talang, innovationsstöd, och den utbredda användningen av teknik i hela samhället, säger Denis McCauley, Director Global Technology Research på The Economist Intelligence Unit.

Sex nyckelfaktorer för konkurrenskraft
Enligt The Economist Intelligence Unit samverkar sex faktorer för att skapa en sund miljö för IT-sektorn: ett stort utbud av kompetens; en innovationsvänlig kultur; teknisk infrastruktur i världsklass; en stabil legal regering som skyddar immateriella tillgångar, såsom patent och upphovsrätt; en öppen och konkurrensutsatt ekonomi; samt ett ledarskap inom regeringen som hittar den rätta ballansen mellan att främja tekniken och tillåta marknadskrafterna att verka.

De länder som lyckas bra inom dessa sex nyckelfaktorer är i allmänhet hemmaländer för högpresterande IT-industrier. Högpresterande IT-sektorer bidrar direkt till över fem procent av bruttonationalprodukten i de flesta högutvecklade länder. De sätter också fart på ekonomin i stort genom att hjälpa företag och anställda att bli mer effektiva och produktiva.

Bland övriga resultat i studien kan nämnas:

• Investeringar i människor är av avgörande betydelse för den inhemska IT-industrin. Att identifiera talanger kommer att vara bland de tuffaste utmaningarna som IT-producenter kommer att ställas inför under de kommande åren.

• Konkurrenskraftiga bredbandsmarknader hjälper till att bygga starka IT-sektorer. Utan snabb, pålitlig och säker tillgång till Internet, kan inte teknikföretagen samarbeta effektivt med partners och forskarsamhället, inte heller kan de sälja sina tjänster på nätet.

• En legal miljö som skyddar immateriella rättigheter (IPR) och tar ett robust grepp om cyberkriminalitet är grundläggande. USA, Australien och Västeuropa har de mest effektiva systemen för att adressera IP-skydd och bekämpa cyberkriminalitet, men gradvisa förbättringar börjar också märkas på tuffa platser som Kina.

• Globaliseringen och Internet kommer att ”befria” R&D. Ekosystem, online eller annorledes, som sammanför talang, teknik, riskkapital, och bra universitet, med stöd av en risktagande livsuppfattning, kommer att vara den bästa inkubatorn för innovation.

För mer information om index-resultaten och metodiken, ladda ner studien ”How technology sectors grow: Benchmarking IT industry competitiveness 2008” gratis från www.eiu.com eller www.bsa.org/globalindex.

Prenumerera

Dokument & länkar