Afrika söder om Sahara - en het marknad för svenska företag

Sju av de tio snabbast växande länderna i världen finns i Afrika söder om Sahara. Under det senaste decenniet har den svenska exporten till regionen ökat med 75 procent samtidigt som BNP tredubblats. Affärsmöjligheterna för svenska företag är många – utvecklingen har bara börjat. Det visar en ny studie från Exportrådet som presenteras på Sub-Sahara Africa Day – ett samarrangemang mellan Exportrådet och Utrikesdepartementet.

Trots att exporten till regionen har tredubblats under de senaste tio åren har antalet svenska företag som exporterar till Södra Afrika inte ökat. Befintliga aktörer har fått högre vinster – och det finns utrymme och potential för fler svenska företag att etablera sig och växa i Afrika.

-          Förutsättningarna för svensk export till regionen har aldrig varit så gynnsamma som nu. Många länder har genomgått politiska reformer och fått ökad stabilitet. Det har minskat risken att göra affärer i dessa länder. Dessutom har svenska företag ett gott rykte och en stark närvaro på marknaden, säger Håkan Bengtsson, chef Exportrådet i södra Afrika.

En växande medelklass, högre utbildningsnivå, förbättrad hälsa och färre konflikter än tidigare bidrar till det goda investeringsklimatet. De afrikanska länderna söder om Sahara utvecklas också teknologiskt i snabb takt. Här finns världens snabbast växande IT- och telekomsektor med en tillväxt på 40 procent under de senaste fem åren. Det är också en av de åtta branscher i studien som bedöms ha störst potential för svenska exportföretag. Även energisektorn och gruvindustrin är viktiga branscher.

-          Dessa traditionella branscher anses fortfarande ha störst affärspotential. Bristen på energi håller tillbaka utvecklingen i dessa länder. Inom gruvindustrin räknar man till exempel med en tillväxt på 15-30 procent mellan 2011 och 2015, säger Olov Hemström, kontorschef, Exportrådet i Botswana.

Rapporten listar även de 15 mest intressanta exportländerna för svenska företag i regionen.

Länderna är bland andra Sydafrika som fungerar som ett affärscentrum för hela Afrika, Nigeria - den mest folktäta marknaden med enorma olje- och gastillgångar och Kenya med många olika affärsmöjligheter – allt från jordbruk till IT- och telekom. Exportrådet lyfter även fram mindre ekonomier som är stabila och relativt lätta att göra affärer i, som Botswana och Ghana samt tillväxtmarknader som Angola - landet med snabbast tillväxt i världen. Marknaderna har valts ut med hänsyn till ekonomiska faktorer, säkerhetssituationen i landet, affärsmiljön och svenska komparativa fördelar.

Rapporten ”Sub-Saharan Africa business opportunity analysis” baseras på 90 intervjuer med organisationer och företag, tidigare rapporter och Exportrådets erfarenheter av affärsprojekt i regionen.

En summering av rapporten finns att ladda ner via www.swedishtrade.se/press
_________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet T 072-540 93 38

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor. www.swedishtrade.se

 

 

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera