Business Swedens marknadsöversikt april 2013

2012 blev ett svagt år för världsekonomin. Frågan är hur den internationella efterfrågan ser ut under den närmaste tvåårsperioden. Är det en stagnerande världsekonomi eller tar utvecklingen fart? Hur ser utsikterna för svensk export ut? Dessa frågor tar Business Sweden upp i sin marknadsöversikt som presenteras i morgon, torsdagen den 25 april.

Västeuropa är i recession. USA:s ekonomi befinner sig i återhämtning, men avslutade 2012 svagt. I Asien är läget blandat. Japan avslutade 2012 med nolltillväxt och Kinas ekonomi uppvisar god tillväxt, dock lägre än förväntat. De övriga tre BRIC-länderna har saktat in betänkligt.

Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo presenterar en ny internationell konjunkturprognos som sträcker sig till och med 2014. I bedömningen har effekterna av den senaste utvecklingen bakats in. Makroanalysen bevakar 38 länder och det är utvecklingen i dessa länder som ligger till grund för Business Swedens syn på världsekonomin och på svensk export.

I Business Swedens marknadsöversikt för april 2013 presenterar Mauro Gozzo dessutom en färsk prognos för svensk export 2013 och 2014 och går igenom marknadsutsikterna per region.

Välkommen!

Tid: Torsdagen den 25 april kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se


För ytterligare information kontakta:
Business Swedens presstelefon: 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se