Efterfrågan på svenska sjukvårdsprodukter banar väg för affärer i Kina

Den 14-18 april arrangerar Business Sweden och Swecare en hälso- och sjukvårdsdelegation till Kina i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Peking och Sveriges generalkonsulat i Shanghai. Delegationen leds av socialminister Göran Hägglund.

Deltagarna i delegationen får möjlighet att skapa kontakter med beslutsfattare i den kinesiska sjukvården på såväl nationell som lokal nivå, besöka sjukhus samt delta i seminarier. Ett SymbioCare*-forum kommer även att hållas i Peking och i Shanghai som innefattar diskussioner med fokus på äldrevård, infektionskontroll, framtida hälso- och sjukvård samt cancervård.

År 2006 tecknade Sverige och Kina ett samförståndsavtal inom hälso- och sjukvårdsområdet. Samarbetet mellan de båda länderna har därefter tilltagit.

- Kina visar stort intresse för den svenska sjukvårdsmodellen. I kombination med en växande marknad och en stark ekonomi erbjuder detta stora affärsmöjligheter för svenska företag, säger Anders Hallersjö, affärsområdeschef hälso- och sjukvård på Business Sweden.

Kina har flera ambitiösa hälso- och sjukvårdsmål. Hälso- och sjukvårdsförsäkringen ska byggas ut, sjukhus reformeras och byggas, och alltfler kineser utbildas inom hälso- och sjukvård.

* SymbioCare - Health by Sweden har initierats av Sveriges regering och näringsliv för att främja export av svensk vård och omsorg samt life science. Konceptet omfattar svenska företag, konsulter samt organisationer och bygger på den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen att ge vård i världsklass för alla genom effektivare samverkan och utnyttjande av resurser. Läs mer om SymbioCare på www.symbiocare.org.

För ytterligare information kontakta:
Business Swedens presstelefon, T 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se