Exportchefsindex för andra kvartalet 2018

Business Sweden publicerar Exportchefsindex (EMI) för andra kvartalet torsdagen den 17 maj kl. 09.00. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Lena Sellgren.

Exportchefsindex bygger på intervjuer med 225 svenska exportföretag. Företagen svarar på frågor om hur de ser på försäljning, orderingång, marginaler samt efterfrågan från olika regioner i världen.

Tid: Torsdagen den 17 maj kl. 09.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@business-sweden.se  

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, presschef Business Sweden

+46 70 594 82 00, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin internationella försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. För svenska företag gör vi det genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk. För internationella företag gör vi det genom att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se