Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2015

Business Sweden presenterar en ny mätning av Exportchefsindex (EMI onsdagen den 18 november kl. 09.30. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Exportchefsindex bygger på intervjuer med 225 svenska exportföretag och hur de ser på försäljning, orderingång, marginaler samt efterfrågan från olika världsdelar. Intervjuerna för det fjärde kvartalets undersökning pågår och genomförs till och med vecka 46 (9-13 november).

Tid: Onsdagen den 18 november kl. 09.30

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: elisabeth.somp@business-sweden.se   

För ytterligare information kontakta:
Elisabet Somp, Head of Media Relations Business Sweden

T: 072-540 93 38                E: elisabeth.somp@business-sweden.se   

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och på 46 marknader, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera

Dokument & länkar