Exportchefsindex för första kvartalet 2013

Business Sweden presenterar en ny mätning av Exportchefsindex (EMI) torsdagen den 14 februari kl. 10.00. Resultatet presenteras av Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo.

Exportchefsindex bygger på intervjuer med 225 svenska exportföretag och hur de ser på försäljning, orderingång, marginaler samt efterfrågan från olika världsdelar. Intervjuerna för det första kvartalets undersökning pågår och genomförs fram till början av vecka 7.

Tid: Torsdagen den14 februari kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se

För ytterligare information kontakta:
Business Swedens presstelefon: 072-540 93 38

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se