Exportrådets marknadsöversikt april 2012

- Ny internationell konjunktur- och exportprognos presenteras 19 april kl. 10.00

2011 avslutades negativt. För de flesta länder blev fjärde kvartalet sämre än de närmast föregående. Det stora undantaget är USA vars ekonomi fortsatt upp. Såväl Västeuropa som ett flertal av de större tillväxtländerna uppvisade däremot lägre tillväxt än vad som varit vanligt. Den svaga tillväxttakten har i stort sett fortsatt under årets första månader samtidigt som en del konjunkturindikatorer pekat på en ljusare bild.

I Exportrådets marknadsöversikt för april kommer Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo att presentera en ny internationell konjunkturprognos som sträcker sig till och med år 2013. I bedömningen har vi bakat in effekterna av den allra senaste utvecklingen. I Exportrådets makroanalys bevakar vi 37 länder och det är utvecklingen i dessa länder som ligger till grund för vår syn på världsekonomin och svensk export.

Vi kommer att presentera en färsk prognos för svensk export för 2012 och 2013 samt marknadsutsikterna per region.

Välkommen!

Tid: Torsdagen den 19 april kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@swedishtrade.se
___________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet tel. 08-588 660 35
Caroline Westerberg, presskontakt Exportrådet tel. 08-588 662 07

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

 

 

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera