Färsk statistik från Exportrådet visar den aktuella exporttemperaturen hos svenska företag

Imorgon presenteras Exportchefsindex för tredje kvartalet. Intervjuer har genomförts 9-19 augusti med exportchefer i alla stora företag samt ett urval av små- och medelstora. Första halvåret 2011 fortsatte exporten att expandera.

- Medan faktisk statistik släpar efter ett par månader så ligger Exportchefsindex före och anger såväl nuläget i exportföretagen som exportchefernas bedömning av efterfrågeläget på tre månaders sikt, säger Mauro Gozzo, chefekonom på Exportrådet.

Exporten av varor och tjänster ökade med 10,9 procent i fasta priser jämfört med motsvarande period 2010. Det skymmer dock det faktum att en stor del av expansionen redan skedde under fjolåret. Andra kvartalet i år ökade exporten med endast en procent från föregående kvartal, säsongsrensat. Det motsvarar en expansionstakt på drygt 4 procent. SCB:s statistik över orderingång från exportmarknaden som sträcker sig fram till juni visar också på en inbromsning som i sin tur reflekteras i svagare BNP-siffror för en lång rad av världens största ekonomier.

Förra exportchefsindex i maj indikerade fortsatt tillväxt, även om index föll tillbaka något jämfört med i februari. Index var 63,9 och har legat över 60 sedan första kvartalet 2010. Ett index under 50 visar att marknaden är på väg ned.

Av alldeles särskilt intresse är att se om vi fått något skifte i hur efterfrågan fördelas mellan världens olika regioner. I förra exportchefsindex var det en övervikt av företag som räknade med en förstärkt efterfrågan från alla världens regioner.

Frågorna i Exportchefsindex avser exportförsäljningen och marginaler senaste kvartalet, exportorderstocken och leveranstiderna samt bedömning av marknadstillväxt per region, marginaler och exportförsäljning kommande kvartal. Respondenter är exportansvariga i 225 företag. Alla stora företag finns med i undersökningen men hälften av respondenterna har en exportförsäljning under 250 miljoner SEK.

- Genom att vi intervjuar ett stort antal företag med exportförsäljning under 250 miljoner kan vi också presentera en indikator för hur det går för små- och medelstora företag, säger Mauro Gozzo.

EMI baseras på information från momsregistret och omfattar därför såväl varuexport som tjänsteinkomster. Det är den sextonde mätningen som görs och vi kan därmed presentera en tidsserie över fyra år. Resultatet kommer att presenteras av Exportrådets chefekonom Mauro Gozzo.
       
Tid: Torsdagen den 25 augusti kl. 10.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan:
press@swedishtrade.se

Välkommen!          
___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Mauro Gozzo, chefekonom Exportrådet T 08-588 66 035
Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet T 08-588 662 07

 

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera